HƯỚNG DẪN VOTE CHO SERVER

Bước 1:

Truy cập đường link: bit.do/votelor

Các bạn sẽ thấy được Website Xếp Hạng Vote của Server.

Bước 2:

Các bạn bấm vào mục VOTE và điền thông tin của mình.

Bước 3:

Chọn vào mục “Tôi không phải là người máy” và làm theo hướng dẫn!!!

Bước 4:

Click vào Nút Vote màu xanh nước để hoàn thành.

Bước 5:

Các bạn vào Server LOR và /vote để nhận thương từ Server!!!